Skip to main content

Recently Updated Pages

РЕГЛАМЕНТ технической поддержки

§1 Положение о поддержке   Если обращение не касается аварийных ситуаций, требующих немедленн...

REGULATION of technical support

§1 Support Policy   If the inquiry does not relate to emergency situations requiring immediat...

РЕГЛАМЕНТ технічної підтримки

§1 Положення про підтримку   Якщо звернення не стосується аварійних ситуацій, що вимагають не...

Спосіб оплати

Безготівковий розрахунок Після оформлення замовлення буде сформовано рахунок на оплату, яку Ви...

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и гражданских формирований

 

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань

 

Регламент надання послуги хостингу

Регламент  надання послуг  хостингу  та  доменів   §1 Визначення ihostmi.com з зареєстрованим ...

Регламент предоставления услуги хостинга

Регламент предоставления услуг  хостинга  и  доменов   §1 Определение ihostmi.com с зарегистри...

Політика конфіденційності

політика конфіденційності Він набрав чинності з 1 березня 2021 року. У цьому документі «Політик...

Политика конфиденциальности

политика конфиденциальности Он вступил в силу с 1 марта 2021 года. В данном документе «Политика...

Политика конфиденциальности

В этом документе «Политика конфиденциальности» (далее «Политика») представлены правила использова...

Политика возврата средств

ihostmi.com обязуется устранять любые обнаруженные дефекты в своей продукции как можно быстрее. ...

Політика конфіденційності

Цей документ «Політика конфіденційності» (далі «Політика») представляє правила використання компа...

Умови використання

Ця Угода між вами та ihostmi.com та його філіями регулює використання супровідного програмного за...

Політика конфіденційності

Набрав чинності з 01.11.2021 р. Цей документ «Політика конфіденційності» (далі «Політика») надає...

Співробітництво

Приєднуйся до нашої команди, отримай пасивний дохід Правила програми співпраці Правила програми...

Послуги з реєстрації доменів

Постачальник послуг надає послуги, які полягають у посередництві реєстрації доменів, включаючи ...

Політика конфіденційності приватних сервісів

Щоб надати Послугу, ihostmi.com обробляє такі дані («Дані»): Дані клієнта: ім'я та прізвище ...

Регламент про приватні послуги

РЕГЛАМЕНТ Приватні  послуги ihostmi.com Ці Правила поширюються на всі приватні послуги, що нада...

Політика відшкодування коштів

ihostmi.com прагне якнайшвидше усунути будь-які повідомлені дефекти у своїй продукції. Щоб допом...