Skip to main content

Політика конфіденційності

Цей документ «Політика конфіденційності» (далі «Політика») представляє правила використання компанією ihostmi.com (надалі ihostmi.com) персональних даних користувача.

 Встановлюючи позначку «Я згоден» із посиланням на цю Політику (надалі також іменується «Користувач»), ви добровільно, за власним бажанням і у своїх інтересах даєте згоду на обробку Персональних даних у спосіб і відповідно до умови, викладені в цій Політиці.

§1 Загальні положення

 1. Ця Політика є невід’ємною частиною регламенту, доступного в Панелі клієнта, а також інших укладених угод з Користувачем, якщо це прямо передбачено їх умовами. Таким чином, укладаючи Договір та окремі договори в порядку, визначеному ним, у тому числі щодо користування послугами, Ви приймаєте умови цієї Політики в повному обсязі.
 2. До способів обробки Персональних даних належать будь-які дії (операції) або сукупність дій (операцій), у тому числі збір, запис, систематизація, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передача (розповсюдження, обмін, доступ), деперсоналізація, блокування, видалення, знищення для цілей, викладених у цій Політиці, з використанням або без використання засобів автоматизації на розсуд Порталу.
 3. У цій Політиці використовуються терміни та визначення, наведені в Угоді, а також інших договорах, укладених з Користувачем, якщо інше не передбачено цією Політикою або не випливає з її суті. В інших випадках тлумачення терміна, який використовується в Політиці, здійснюється відповідно до чинного законодавства, ділової практики або наукової доктрини.

 

§2 Особиста інформація

 1. Персональні дані в цій Політиці означають:

  1. Інформація, яку Користувач надає про себе під час реєстрації або авторизації, а також у процесі подальшого використання Панелі клієнта та/або Сервісу, включаючи персональні дані Користувача.
  2. Дані передаються автоматично, в залежності від налаштувань програмного забезпечення Користувача, в знеособленому вигляді.
 2. ihostmi.com має право встановлювати вимоги щодо складу Персональних даних Користувача, які необхідно надати для використання Панелі клієнта та Сервісу на її основі. Якщо певна інформація не позначена ihostmi.com як обов’язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на власний розсуд.
 3. Під час реєстрації Користувач повинен вказати ім'я облікового запису (логін), адресу електронної пошти та пароль. Під час реєстрації ihostmi.com створює унікальний ідентифікатор для кожного користувача (user_id). Ідентифікатор користувача пов’язаний з інформацією профілю користувача. Для укладення Угод Користувач також може надати такі персональні дані про себе: ім’я та прізвище, посада, номер телефону, NIP, KRS, адреса реєстрації та поштова адреса такої організації, номер телефону підприємства, розрахунковий рахунок, найменування обслуговуючому банку, додатково може бути надано його кореспондентський рахунок. Надана інформація про організацію не містить персональних даних.
 4. ihostmi.com не перевіряє правильність наданих Персональних даних і наявність у Користувача необхідної згоди на їх обробку відповідно до цієї Політики, вважаючи, що він діє добросовісно, ​​розсудливо та докладає всіх зусиль для підтримки такої інформації в актуальному стані та отримання всі необхідні згоди суб’єктів персональних даних.
 5. ihostmi.com збирає та зберігає дані про дії Користувача на Веб-сайті за допомогою файлів журналу. У разі здійснення діяльності авторизованим Користувачем така інформація пов’язується з ідентифікатором Користувача.
 6. Користувач розуміє та приймає можливість використання стороннього програмного забезпечення в панелі клієнта, в результаті чого ці особи можуть отримувати та надсилати дані, згадані в §2.1.b, в неособистій формі.

   Певне програмне забезпечення сторонніх розробників включає:

  1. аналітичні системи збору даних: Google Analytics.
  2. засоби аналітики соціальних мереж: Facebook, Google;
  3. рекламні системи: Google DoubleClick for Publishers (DFP), Google Adsense, Criteo.
 7. Склад і умови збору анонімних даних за допомогою стороннього програмного забезпечення визначаються безпосередньо власниками авторських прав і можуть включати:

  1. дані браузера (тип, версія, cookie);
  2. дані операційної системи (тип, версія, дозвіл екрана);
  3. запитувані дані (час, джерело переходу, IP-адреса).
  4. інші знеособлені дані про дії Користувача в Додатку.
 8. У рамках надання певних видів послуг ihostmi.com може надавати Користувачам можливість самостійно розміщувати на окремих сторінках Веб-сайту програмне забезпечення, яке використовується для збору та обробки анонімних даних, подібне до того, що зазначено в §2.6. цієї Політики, завдяки чому Користувачі можуть отримувати дані, зазначені в §2.1.b, в знеособленому вигляді. Склад і умови збору знеособлених даних у цьому випадку визначаються Користувачем, який розмістив програмне забезпечення для обробки збору знеособлених даних, але не можуть суперечити цій Політиці.
 9. ihostmi.com не несе відповідальності за процедуру використання Персональних даних Користувача третіми особами, з якими Користувач взаємодіє в рамках використання Панелі клієнта та/або Сервісу.

 

§3 Правова основа обробки персональних даних

 1. Правові підстави, на яких ihostmi.com використовує персональні дані, включають:

  1. Обробка персональних даних, якщо Користувач дав згоду на обробку для однієї або кількох конкретних цілей;
  2. Обробка персональних даних, коли це необхідно для виконання договору, стороною якого є Користувач;
  3. Обробка Персональних даних при необхідності укладення договору з Користувачем;
  4. Обробка Персональних даних, необхідна для виконання зобов’язань згідно з чинним законодавством.

 

§4 Правила для дітей

 1. ihostmi.com навмисно не збирає персональні дані дітей віком до 18 років, не запитує їх і не дозволяє їм використовувати Панель клієнтів. Особам молодше 18 років забороняється надавати особисту інформацію, включаючи ім'я, адресу, номер телефону та адресу електронної пошти. Якщо ihostmi.com дізнається, що інформація була отримана від дитини віком до 18 років, ihostmi.com негайно видалить таку інформацію. Якщо ви вважаєте, що ми могли отримати будь-яку інформацію від або про дитину віком до 18 років, зв’яжіться з нами за адресою [email protected]

 

§5 Цілі обробки персональних даних

 1. ihostmi.com здійснює обробку, включаючи збір і зберігання Персональних даних, необхідних для укладення та виконання договорів з Користувачем, а також робить їх загальнодоступними Користувачем шляхом заповнення профілю та налаштування в Панелі клієнта.
 2. ihostmi.com має право використовувати персональні дані для наступних цілей:

  1. Реалізація функціональності Сервісу, що полягає у створенні та відображенні профілю Користувача в Панелі клієнта. ihostmi.com зберігає, упорядковує та відображає профілі користувачів на панелі, що містить персональні дані, які користувачі зробили загальнодоступними.
  2. Укладання договорів на використання Панелі клієнта та Сервісу; Укладення Договору відбувається дистанційно шляхом обміну електронними документами, які підписуються простим електронним підписом. У цьому випадку в ролі простого ключа електронного підпису Користувача може виступати пара логін - пароль або його адреса електронної пошти. Тому вони обов'язкові під час реєстрації.
  3. Виконання зобов'язань, що випливають з укладених договорів, у тому числі надання Користувачеві доступу до Панелі клієнта та Сервісу; Заявки на доступ до Сервісу/Порталу приймаються через Панель клієнта та електронну пошту.
  4. Ідентифікація користувача в рамках виконання зобов'язань, що випливають з укладених з ним договорів; Особистий кабінет Користувача пов'язаний з логіном-паролем та адресою електронної пошти Користувача.
  5. Надання технічної підтримки у зв’язку з використанням Панелі клієнта та Сервісу; Запити на підтримку приймаються через програмне забезпечення та електронну пошту.
  6. Забезпечення зв’язку з Користувачем з метою надання інформаційних послуг та підвищення якості Сервісу за укладеними Договорами, в тому числі шляхом повідомлення за участю третіх осіб; Спілкування з Користувачем відбувається за допомогою електронної пошти або номера абонентського телефону, наданого Користувачем під час реєстрації або під час використання Панелі клієнта та/або Сервісу.
  7. Використання анонімних даних для таргетування рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю та іншими ознаками.
  8. Проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних. Дані з наведених у пункті 2.7. Системи збору даних в анонімній формі збираються та аналізуються, щоб визначити, скільки часу користувачі проводять у різних розділах панелі клієнта, які їхні інтереси та вподобання.
  9. Відповідність вимогам законодавства. Як організатор поширення інформації в мережі Інтернет, ihostmi.com зберігає інформацію про факти отримання, передачі, доставки та (або) обробки письмових текстів, зображень, звуків, відео чи інших електронних повідомлень користувачів мережі Інтернет та інформацію про цих користувачів. протягом встановленого законодавством періоду з моменту завершення цих заходів.

 

§6 Ваші права щодо персональних даних

 1. Якщо це передбачено чинним законодавством, Користувач має право:

  1. відомості про збір та використання його персональних даних;
  2. отримати доступ і виправити ваші персональні дані, якщо вони неправильні або неповні;
  3. заборонити обробку ваших персональних даних, якщо їх точність викликає сумніви, обробка є незаконною, а також у випадках, коли ihostmi.com більше не потребує персональних даних для цілей, для яких вони були оброблені ihostmi.com;
  4. заперечення проти обробки його персональних даних, а також заборона їх обробки у випадках, коли ihostmi.com обробляв їх у рамках виконання завдань у суспільних інтересах або у власних законних інтересах і немає необхідності їх подальшої обробки;
  5. у будь-який час відкликати свою згоду на обробку своїх персональних даних. Якщо Користувач відкликає згоду на обробку персональних даних, таке відкликання не вплине на законність обробки, яку ihostmi.com здійснив на підставі згоди до її відкликання;
  6. вимагати видалення ваших персональних даних у таких випадках:

   1. коли вони більше не стосуються цілей, для яких їх було зібрано або оброблено;
   2. коли згода відкликана і ihostmi.com не має підстав для подальшої обробки;
   3. якщо є заперечення щодо подальшої обробки через суспільно корисні або законні інтереси ihostmi.com і немає обов’язкової необхідності подальшої обробки;
   4. коли персональні дані були оброблені неправомірно;
  7. не підпадати під рішення, засноване виключно на автоматизованій обробці, включно з профілюванням, яке створює значні юридичні наслідки для Користувача або має подібний вплив, якщо немає правової підстави для подальшої обробки;
  8. отримувати персональні дані в структурованій, широко використовуваній та машиночитаній формі, щоб мати можливість надсилати дані, у випадках, коли ihostmi.com обробляє надані персональні дані в автоматизований спосіб.
 2. Цими правами можна скористатися за допомогою інструментів, запропонованих ihostmi.com на панелі клієнтів, або надіславши спеціальний запит до ihostmi.com у спосіб, описаний нижче. ihostmi.com негайно відповість на будь-які такі запити відповідно до чинного законодавства. У деяких випадках ihostmi.com може попросити вас пройти процедуру ідентифікації перед обробкою вашого запиту. Ви маєте право звернутися до компетентного наглядового органу у вашій юрисдикції, якщо ви не задоволені відповіддю ihostmi.com.

 

§7 Зберігання персональних даних

 1. Усі зібрані Персональні дані зберігаються лише протягом періоду, необхідного для досягнення цілей, для яких вони були зібрані, або протягом періоду, дозволеного або необхідного відповідно до чинного законодавства. ihostmi.com періодично перевіряє системи обробки даних на обґрунтованість цілей збору та обробки персональних даних користувачів. Це визначення ґрунтується на ряді факторів, які включають, але не обмежуються: чи підтримує Користувач відносини з ihostmi.com, чи задовольняє ihostmi.com запити Користувача (включно з будь-якими додатковими завданнями), чи існують договірні відносини між Користувачем і ihostmi.com , а також наявність договірних або правових підстав для подальшого зберігання персональних даних Користувача.
 2. З метою підвищення якості Сервісу та забезпечення можливості правового захисту ihostmi.com має право зберігати файли журналів щодо дій, які виконує Користувач у рамках використання Панелі клієнта та/або Сервісу, а також у зв’язку з з укладенням і виконанням Договору та інших угод Користувачем зі свого боку, протягом 1 (одного) року з моменту їх замовлення.

 

§8 Вимоги щодо захисту персональних даних

 1. ihostmi.com зберігає Персональні дані та забезпечує їх захист від несанкціонованого доступу та розповсюдження відповідно до внутрішніх правил і норм.
 2. Стосовно Персональних даних Користувача зберігається їх конфіденційність, за винятком загальнодоступної інформації (пункт 2.4. цієї Політики) та інших випадків, коли технологія Панелі клієнта або Сервісів, що надаються на їх основі, або параметрів програмного забезпечення, що використовуються, Користувачем забезпечується відкритий обмін інформацією з іншими Користувачами Панелі клієнта або з користувачами мережі Інтернет.

 

§9 Передача персональних даних

 1. ihostmi.com має право передавати персональні дані третім особам у наступних випадках:

  1. Користувач дав згоду на такі дії, в тому числі у випадках, коли Користувач використовує налаштування використовуваного програмного забезпечення, які не обмежують передачу певної інформації;
  2. передача необхідна в рамках використання Користувачем функціональності Панелі клієнта та/або специфіки Сервісу, що базується на ньому;
  3. у зв'язку з передачею Панелі замовника у володіння, користування або власність такої третьої особи, в тому числі з передачею такій третій особі прав, що випливають з договорів, укладених з Користувачем;
  4. на вимогу суду або іншого уповноваженого органу державної влади в порядку, визначеному Законом;
  5. з метою захисту прав і законних інтересів ihostmi.com у зв'язку з порушенням договорів, укладених з Користувачем.

 

§10 Зміна та видалення персональних даних

 1. Користувач має право в будь-який час самостійно редагувати персональні дані, надані ним при реєстрації або авторизації в Особистому кабінеті.
 2. Користувач має право видалити власний обліковий запис або скористатися правом відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши ihostmi.com запит на видалення облікового запису на адресу [email protected]

 

§11 Зміни до Політики конфіденційності

 1. Ця Політика може бути змінена або припинена ihostmi.com в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті ihostmi.com.