Skip to main content

Співробітництво

Приєднуйся до нашої команди, отримай пасивний дохід

Правила програми співпраці

Правила програми співпраці від ihostmi.com

 1. загальні положення

1.1. Ці правила визначають порядок проведення Програми співробітництва від ihostmi.com (далі за текстом «Програма»).

1.2. Організатором Програми є оператор зв'язку ФОП Кравченко Д. В., ihostmi.com (далі за текстом Організатор). 

1.3. Програма реалізується лише на послуги сервісу ihostmi.com (далі за текстом «Сервіс») за адресою ( https://ihostmi.com/ ).

1.4. Фізична чи юридична особа, залучена партнером (далі за текстом «Клієнт»).

1.5. Програма не є лотереєю (зокрема, стимулюючою).

1.6. Учасниками Програми (далі за текстом «Партнер») можуть бути лише фізичні особи, зареєстровані на сервісі (одержувачами послуг або адміністраторами) сервісу. Юридичні особи не можуть брати участь у Програмі.

1.7. Метою Програми є мотивування діючих Абонентів сервісу (далі за текстом «Абонент») рекомендувати послуги сервісу іншим потенційним користувачам, залучаючи їх до підключення до мережі сервісу.

1.8. Початок проведення Програми – "01" вересня 2021 р.

 

 1. Терміни та визначення, що використовуються у Програмі

2.1. Партнер – Абонент, який підключив до сервісу фізичну особу.

2.2. Винагорода – кошти, що виплачуються Партнеру. Порядок та розмір виплат визначений Організатором та зазначений у п.4 цих Правил.

2.3. Організатор залишає за собою право внести зміни до умов програми у будь-який час.

 

 1. Опис Програми та правила участі

3.1. Партнером може стати будь-який Абонент сервісу, після письмової угоди з організатором із засобів цифрового зв'язку.

3.2. Щоб стати Партнером, Абоненту необхідно здійснити 3 кроки:

 • 1 крок: Бути зареєстрованим на сервісі за адресою: https://ihostmi.com/ .
 • 2 крок: Зв'язатися за допомогою цифрового зв'язку з організатором за допомогою системи зв'язку за адресою: https://ihostmi.com/submitticket.php .
 • 3 крок: Пасивний дохід від покупок із залучених вами профілів клієнтів.

3.3. Якщо Клієнт не вкаже або не повідомить ідентифікаційну інформацію, зазначену в п.3.3, він буде вважатися підключеним до Сервісу поза Програмою.

3.5. Особа, що підключилася до Сервісу або повернулася в Сервіс, стає клієнтом Сервісу та Партнеру тих клієнтів сервісу, які підключені та залучені до послуг сервісу Партнером.

3.6. У Програмі передбачено грошову винагороду.

3.7. Партнери можуть залучати до Програми необмежену кількість Клієнтів та Партнерів.

 

 1. Розмір винагороди та порядок її виплати

4.1. Сума винагороди, яку отримує Партнер, обчислюється у відсотках від витрат на оплату послуг (за тарифним планом) усіх його Клієнтів в одному Партнерському дереві, здійснених ними за 6 (шість) календарних місяців. Витрати непрямих Партнерів на оплату інших послуг (Сервісу, зовнішню IP-адресу, налаштування обладнання та ін.) у розрахунку винагороди НЕ ВЧИТАЮТЬСЯ.

4.2. Розмір винагороди складає:

 • Від сумарних витрат Клієнтів Партнер може отримати до 30%;

4.3. Сума винагороди, що підлягає виплаті Партнеру, розраховується на підставі даних білінгової системи Організатора та підлягає виплаті до 25 числа місяця, наступного за звітним.

4.4. Виплата винагороди провадиться виключно шляхом зарахування коштів на особовий рахунок Патнера відповідно до правового поля.

 

  1. Інші умови

5.1. Організатор не відстежує своєчасність внесення коштів Абонентів – Партнерів та не надає інформації про наявність та рух коштів на їх персональних Особових рахунках.

5.2. Партнер має право запросити у Організатора знеособлену (без вказівки персональних даних Абонентів) інформацію про розрахунок розміру Реферальної винагороди, зарахованої на свій особовий рахунок.

5.3. Організатор не несе відповідальності перед учасниками Програми та третіми особами за:

 • неможливість учасників Програми ознайомитись із Правилами, розміщеними Організатором;
 • розбіжність суб'єктивних очікувань учасників Програми з реальним доходом;
 • будь-які незручності, які можуть бути доставлені третім особам Абонентами – учасниками Програми;
 • дії, які вживає Абонент, є учасником Програми для залучення Клієнтів. Учасник партнерської програми гарантує, що його дії не порушують закони, правові акти та інші норми та правила, прийняті в Україні.

5.4. Програма не має певної дати закінчення.

5.5. Беручи участь у Програмі, учасник підтверджує, що повністю ознайомлений та погоджується з Правилами.

5.6. Беручи участь у Програмі, учасник Програми дає свою згоду на обробку його персональних даних за умови, що ці дані зберігатимуться та використовуватимуться Організатором виключно відповідно до ЗАКОНУ УКРАЇНИ про захист персональних даних, та не надаватимуться третім особам для цілей, не пов'язаних із справжньою Програма.

5.7. Організатор має право усувати абонентів від участі у Програмі, якщо буде встановлено порушення Правил або використання несумлінних методів для отримання винагороди. При цьому Організатор залишає за собою право повністю або частково анулювати винагороду, нараховану за Програмою на момент усунення Учасника від Програми.

5.8. Інформація про Програму та ці Правила розміщуються на Сервісі .
5.9. Організатор залишає за собою виключне право на зміну або оновлення умов Програми, з попереднім повідомленням не менше ніж за 2 (два) календарні місяці шляхом публікації відповідної інформації на Сервісі.

5.10. Ці правила набирають чинності з моменту їх опублікування на сайті: docs.ihostmi.com