Skip to main content

Регламент про приватні послуги

РЕГЛАМЕНТ

Приватні  послуги ihostmi.com

Ці Правила поширюються на всі приватні послуги, що надаються ФОП Кравченко Д. В. (далі - ihostmi.com ), і діють з 1 вересня 2021 року. а чинні правила надання послуг ihostmi.com більше не застосовуються. 

 

 1. Загальні положення та визначення

  1. Терміни, які використовуються в Регламенті, мають такі значення:
   1. Правила - ці Правила надання послуг ihostmi.com, які визначають правила надання та використання Послуги ihostmi.com;
   2. Клієнт – юридична особа, а також організаційна одиниця без юридичної особи, яка уклала Угоду про послугу ihostmi.com;
   3. Угода  -  Угода про послугу ihostmi.com, укладена між Клієнтом та ihostmi.com;
   4. Повна активація послуги  – після оплати Клієнтом Абонентської плати, Клієнт отримує повний доступ до послуги через Клієнтську панель та/або Серверну панель;
   5. Абонентська плата - плата, що сплачується Замовником за надання послуг за допомогою ihostmi.com на підставі проформи, надісланої Виконавцем на адресу електронної пошти Замовника та доступної на панелі Замовника. Замовник оплачує Абонентську плату заздалегідь за весь період передплати;
   6. Термін підписки - час, на який було придбано послугу ihostmi.com. Замовник оплачує Виконавцю абонентську плату заздалегідь виходячи з проформи.
   7. Сервіс - сервіс ihostmi.com;
   8. Додаткові послуги – послуги, що надаються ihostmi.com для клієнтів, які придбали послугу. Список додаткових послуг доступний за адресою https://docs.ihostmi.com/
   9. Панель клієнта  - в результаті повної реєстрації клієнт отримує доступ до головної Панелі, в якій він може керувати послугами, повідомленнями або переглядати бухгалтерські документи. Панель клієнта також показує конкретний доступ до придбаних послуг, наприклад, за допомогою серверної панелі. Панель клієнта присуджується один раз для конкретного клієнта за період активності хоча б однієї послуги.
   10. Панель сервера  - деякі придбані служби надають доступ до додаткової панелі сервера, де можна безпосередньо керувати докладними налаштуваннями та функціями даної служби. Наприклад: для служби хостингу це панель, яка дозволяє керувати обліковими записами електронної пошти та FTP, резервними копіями, базами даних і т. д. У клієнта може бути кілька панелей серверів залежно від кількості та характеристик придбаних послуг.
   11. Програмне забезпечення  - програмне забезпечення, яке встановлюється на пристрої Замовника, яке є невід'ємною частиною Сервісу;
   12. Кінцевий користувач  - співробітник або партнер Клієнта, для якого Клієнт створив обліковий запис доступу, який дозволяє використовувати Сервіс;
   13. Дані, що зберігаються в Сервісі,  - дані Замовника, розміщені ним або Кінцевими користувачами в Сервісі.
  2. Ці Правила визначають умови використання та доступу до Сервісу. Замовник та Кінцеві користувачі можуть отримувати доступ до Послуг та використовувати їх відповідно до Правил.
  3. Використовуючи Сервіс, Клієнт погоджується дотримуватися Правил.

 2. Правила надання Послуги

  1. Для замовлення та управління послугами, що надаються ihostmi.com, Клієнт повинен створити обліковий запис у системі https://ihostmi.com (далі – Панель клієнта).
  2. Реєструючи обліковий запис у системі https://ihostmi.com, клієнт отримує доступ до Панелі клієнта, яка пропонує такі можливості, як, серед іншого: 
   1. замовлення нових послуг,
   2. огляд доступних активних сервісів, а також можливість дізнатися докладні особливості сервісу, такі як використаний обсяг, переклади або адреси входу в систему, зміна пароля тощо,
   3. доступ до списку бухгалтерських документів,
   4. доступ до системи тикетів підтримки.
  3. Після правильного оформлення замовлення та оплати послуги клієнта буде проінформовано в електронному вигляді про статус послуги.
  4. Термін реалізації приватних послуг складає до 7 робочих днів з моменту оформлення замовлення до отримання доступу до повністю активного сервісу. Деякі послуги можуть вимагати додаткової реалізації клієнта, яка не залежить від активації самої послуги і вимагає окремих домовленостей.
  5. Доступ до придбаної послуги та її використання можуть відрізнятися залежно від конкретної придбаної послуги. Деталі доступу розміщуються на панелі клієнта в розділі, що відноситься до цієї послуги.
  6. Доступ до Сервісу можливий з будь-якої точки світу через інтернет-з'єднання, яке забезпечує мережевий зв'язок із Сервісом та передачу/отримання файлів на комп'ютер або пристрій, сумісний із Сервісом, або з нього. Доставка Інтернету або відповідальність за його роботу не є предметом Угоди.
  7. ihostmi.com буде відповідати технічним стандартам та заходам безпеки для передачі, зберігання та обробки даних клієнтів. Ці заходи призначені для захисту цілісності даних та захисту від несанкціонованого чи незаконного доступу, а також використання та обробки.
  8. ihostmi.com оновить службу. Якщо ihostmi.com вносить зміни до Сервісу, які значно обмежують його функціональність, ihostmi.com повідомить про це Клієнта на адресу електронної пошти, вказану в Угоді, та Клієнт може протягом тридцяти днів з моменту їх введення розірвати Угоду без попереднього повідомлення. Право на припинення не поширюється на зміни функцій, які пропонуються як бета-версія.
  9. Послуги дозволяють Замовнику та Кінцевим користувачам завантажувати програмне забезпечення, яке може оновлюватися автоматично. Якщо будь-який компонент Програмного забезпечення пропонується за ліцензією з відкритим вихідним кодом, ihostmi.com зробить цю ліцензію доступною для Замовника, і в тій мірі, якою умовою цієї ліцензії надають Замовнику додаткові права, ці умови прямо замінятимуть деякі з умов цієї Угоди. . Угода щодо цього компонента Програмного забезпечення.
  10. Цим ihostmi.com надає Замовнику протягом терміну дії Угоди обмежену невиключну ліцензію на використання Програмного забезпечення виключно у зв'язку з Послугою та відповідно до цих Правил. Ця ліцензія не підлягає передачі, безвідкличного та субліцензії. Ціна включена до щомісячної передплати.
  11. Перед наданням послуги ihostmi.com може вимагати від Клієнта підтвердити, що Клієнт володіє доменом, зазначеним для надання послуги, або контролює його. Якщо Клієнт не має та не контролює вказаний домен, ihostmi.com не буде зобов'язаний надавати Послугу Клієнту та може розірвати Угоду без попередження.

 3. Права та обов'язки клієнта

  1. Замовник несе повну відповідальність за управління Сервісом, дані та контент, що зберігаються, а також за наслідки своїх дій.
  2. При покупці Послуг ihostmi.com надає Клієнту виключне управління Послугами та не допомагає в діяльності Клієнта, дані, що зберігаються в Послугах, не визначають їх мету та не перевіряють їх зміст. 
  3. Замовник несе відповідальність за налаштування придбаної послуги та керування нею (наприклад, конфігурацію облікового запису, спільне використання або керування календарем тощо).
  4. Клієнт має можливість придбати додаткові послуги, описані на веб-сайті https://docs.ihostmi.com/ , у тому числі постійна підтримка базового сервісу.
  5. З використанням Сервісу Замовник розміщує у ньому такі дані, як двійкові файли, контент, повідомлення, контакти тощо. буд. Ці дані належать Замовнику чи Кінцевим користувачам, які розмістили. ihostmi.com не підтверджує та не суперечить жодним правам власності або авторським правам на них, а також не перевіряє їх зміст або контент. Дані Клієнта, що зберігаються в Сервісі, можуть бути зашифровані, і ihostmi.com може не мати доступу до них, за винятком випадків, коли такий доступ надається Клієнтом.
  6. Замовник несе відповідальність за дані, що зберігаються в Сервісі, а також за безпеку логінів та паролів Кінцевих користувачів. Клієнт може використовувати Послуги відповідно до правил, викладених у Правилах та чинному законодавстві, включаючи закони та постанови, що регулюють використання Сервісу на міжнародних ринках. Послуги не призначені та не можуть використовуватися особами віком до 18 років.
  7. Замовник може призначити кінцевим користувачам роль адміністраторів через консоль адміністратора. ihostmi.com не несе відповідальності за внутрішнє керування або адміністрування Послуг для Клієнта. Клієнт визнає, що якщо Клієнт набуває Послуги через торгових посередників і призначає особу, призначену ним як адміністратора, це означає, що торговий посередник може мати контроль над інформацією облікового запису, включаючи дані Клієнта та доступ до Послуги.
  8. Замовник повинен запобігти несанкціонованому використанню Послуг кінцевим користувачам та припинити будь-яке несанкціоноване використання або доступ до Послуг. Клієнт негайно інформуватиме ihostmi.com про будь-які спроби несанкціонованого використання або доступу до Послуг.
  9. Якщо Клієнт використовує сторонні сервіси або програми, наприклад, сервіс, що використовує API ihostmi.com як частину Сервісу:
   1. ihostmi.com не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність третьої сторони, включаючи використання або доступ до даних Клієнта третьою стороною;
   2. ihostmi.com не надає гарантії або технічну підтримку щодо будь-яких послуг, що надаються третьою стороною.

 4. Вартість Послуги та оплата

  1. Ціна на Послугу складається з щомісячної передплати, плати за встановлення та погодинної оплати додаткових послуг. Їхній розмір зазначений у Угоді.
  2. В рамках щомісячної підписки клієнт має можливість використовувати 1 годину додаткових послуг щомісяця. Актуальний список послуг доступний на сайті https://docs.ihostmi.com/ .
  3. Замовник може збільшити пакет та/або додати до свого облікового запису інші платні функції на підставі додатка до Угоди.
  4. Рахунки будуть виставлені:
   1. для щомісячної передплати - перший день періоду передплати,
   2. за встановлення - після запуску послуги,
   3. за використання додаткових послуг - після закінчення місяця, в якому було надано послуги, за умови, що кількість годин перевищила кількість годин, зазначену у пункті 2.
  5. За 7 днів до закінчення підписки клієнт отримає рахунок від ihostmi.com, який має бути оплачений до кінця підписки.
  6. Замовник зобов'язується здійснити оплату Послуги на підставі рахунку-фактури, виставленого відповідно до даних Замовника, зазначених у Договорі, протягом 7 днів з дати його виставлення.
  7. За плату, сплачену на підставі рахунку, ihostmi.com виставляє Замовнику підтвердження оплати. Підтвердження оплати надсилається Замовнику електронною поштою протягом 7 днів з дати підтвердження оплати Абонентської плати на попередній банківський рахунок ihostmi.com або відразу у разі онлайн-оплати.
  8. Усі документи, включаючи неоплачені рахунки-проформи та рахунки-фактури, доступні на панелі Замовника за адресою https://ihostmi.com.
  9. Рахунки будуть надіслані в електронному вигляді на адресу Клієнта, яка вказана в Панелі клієнтів.
  10. Постачальник послуг не несе відповідальності за будь-які наслідки, які виникли внаслідок затримки або затримки бронювання Абонентської плати на банківському рахунку Виконавця з вини третіх осіб, зокрема поштових підприємців, банків, довірених осіб, месенджерів та інших.

 5. Умови укладання та розірвання Договору

  1. Угода була укладена на невизначений термін і може бути розірвана будь-якою Стороною з повідомленням за один місяць, рахуючи з початку наступного календарного місяця.
  2. ihostmi.com або Замовник можуть розірвати Угоду без попередження, якщо:
   1. інша сторона суттєво порушить Угоду та не усуне порушення протягом тридцяти днів з моменту отримання письмового повідомлення,
   2. інша Сторона припинить свою діяльність або проти неї буде порушено справу про банкрутство,
   3. в інших випадках, передбачених Регламентом.
  3. ihostmi.com може ухвалити рішення про припинення надання Послуг у відповідь на непередбачені обставини, що не залежать від ihostmi.com, або у зв'язку з необхідністю виконання вимог закону. У цьому випадку ihostmi.com заздалегідь повідомить Клієнта, щоб дозволити збір даних, що зберігаються у Сервісі.

 6. Політика допустимого використання служби

  1. Допустиме використання Сервісу:
   1. встановлення Сервісу на сумісні пристрої,
   2. зберігання, редагування, видалення файлів та контенту за допомогою Сервісу,
   3. обмін файлами та контентом з іншими Клієнтами Сервісу та третіми сторонами.
  2. Забороняється:
   1. використання Сервісу для дій, де використання або відмова Сервісу може призвести до фізичних збитків, смерті або тілесних ушкоджень,
   2. дослідження, сканування або тестування слабких місць будь-якої системи чи мережі, включеної до Сервісу,
   3. виконання робіт з зворотного інжинірингу,
   4. порушення чи іншим чином обхід будь-яких заходів безпеки чи автентифікації;
   5. доступ, маніпулювання або використання закритих областей або частин Сервісу, на використання яких Клієнт не був авторизований;
   6. порушення роботи сервісів шляхом спотворення сигналу або порушення роботи будь-якого користувача, хоста чи мережі, наприклад, шляхом відправлення вірусу, перевантаження, перевантаження, розсилки спаму в будь-якій частині Сервісу поштою тощо;
   7. доступ, пошук або створення облікових записів для доступу до Сервісу засобами, відмінними від загальнодоступних інтерфейсів (наприклад, «парсинг») та їх масове створення;
   8. надсилання зміненої, що вводить в оману або спотворює інформацію, що ідентифікує джерело, включаючи "спуфінг" або "фішинг";
   9. просувати чи рекламувати продукти чи послуги, крім ваших власних, без належного дозволу;
   10. продаж Послуг без належного дозволу,
   11. розміщення чи розповсюдження матеріалів, що є незаконною порнографією, є непристойними або містять насильство;
   12. підтримка фанатизму чи ненависті до будь-якої людини чи групи людей на підставі їхньої раси, релігії, етнічної приналежності, статі, гендерної ідентичності, сексуальних уподобань, інвалідності чи слабкості;
   13. порушувати закон у будь-який спосіб, у тому числі шляхом зберігання, публікації або розповсюдження матеріалів, які є хибними, дискредитуючими, що вводять в оману або порушують конфіденційність або права інших осіб.
  3. Замовник погоджується не використовувати Службу способом, несумісним з її передбачуваним використанням, а також не дозволяти третім особам та не допомагати їм у досягненні такої мети.
  4. Правила допустимого використання Сервісу застосовуються відповідно до програмного забезпечення, що надається у межах його надання.
  5. Замовник несе відповідальність за забезпечення того, щоб Кінцеві користувачі використовували Сервіс у межах допустимого використання.

 7. Зупинення надання Послуги

  1. Замовник може припинити використання Сервісу у будь-який момент відповідно до положень Угоди.
  2. Якщо Кінцевий користувач:
   1. порушує положення цієї Угоди;
   2. використовує Послуги таким чином, що може спричинити відповідальність,
   3. ihostmi.com може вимагати від Клієнта призупинити або закрити обліковий запис Кінцевого користувача. Якщо Замовник не призупинить дію або не закриє обліковий запис Кінцевого користувача, ihostmi.com може це зробити безпосередньо, призупинивши надання Послуги.
  3. Не обмежуючи положення цієї Угоди, ihostmi.com може автоматично призупинити доступ до Послуг у разі загрози безпеці. ihostmi.com докладе всіх зусиль, щоб звузити обсяг призупинення до необхідного для запобігання або усунення загрози.
  4. ihostmi.com може призупинити або припинити надання Послуг, якщо останній термін оплати був перевищений, а Замовник не сплатив зобов'язання протягом 7 днів з дати отримання рахунку-фактури.

 8. Інтелектуальна власність

  1. Сервіс захищений законами про авторські права, товарні знаки та іншими законами. Угода не дає Клієнту жодних прав або титулів на Сервіс, чужий контент, що міститься у Сервісі, товарні знаки ihostmi.com, його логотип та інші захищені елементи бренду.
  2. За винятком випадків, прямо передбачених Регламентом, Угода не надає:
   1. ihostmi.com будь-яких прав інтелектуальної власності до даних Клієнта;
   2. Клієнт має права інтелектуальної власності на Сервіс чи товарні знаки ihostmi.com, його логотип та інші захищені елементи бренду.
   3. Замовник будь-які права інтелектуальної власності на Сервіс або товарні знаки ihostmi.com, його логотип та інші захищені елементи бренду.
  3. ihostmi.com може використовувати, змінювати та прикріплювати до продуктів та послуг, ліцензувати та субліцензувати будь-які думки, коментарі чи пропозиції щодо Сервісу, опубліковані Клієнтом або Кінцевими користувачами або розміщені на форумах hostmi.com, без будь-яких зобов'язань перед Клієнтом.

 9. Відповідальність

  1. Послуга надається та доступна "як є". В максимальній мірі, дозволеної законом, і якщо інше не передбачено в Угоді, ні Клієнт, ihostmi.com та його філії, постачальники та дистриб'ютори не надають жодної гарантії, явної, неявної чи передбаченої законом, включаючи будь-які гарантії товарності чи придатності для певних цілей. Замовник несе відповідальність за використання сервісів або програмного забезпечення відповідно до умов, викладених у Правилах, та за резервне копіювання даних, що зберігаються у Сервісі.
  2. ihostmi.com несе відповідальність за всі дії чи бездіяльність своїх субпідрядників чи обробників, а також за всі зобов'язання, що випливають із цього субпідряду.
  3. За винятком фінансових зобов'язань, ні ihostmi.com, ні Клієнт не несуть відповідальності за неналежне виконання цієї Угоди, викликане обставинами, що не залежать від Сторін (наприклад, стихійні лиха, акти війни або тероризму, заворушення, ситуація на робочому місці), діяльність уряду та збій в Інтернеті).
  4. Повною мірою, дозволеною законом, за винятком відшкодування збитків ihostmi.com або Замовника, Замовник, ihostmi.com та його афілійовані особи, постачальники та дистриб'ютори не несуть відповідальності за:
   1. випадкові, особливі, випадкові, непрямі, що призводять до компенсації у відповідь або додаткової шкоди,
   2. втрата даних, доходу або прибутку (як прямого, так і непрямого), незалежно від того, чи була сторона попереджена про можливість такої шкоди, і навіть якщо компенсація не відповідає своїй основній меті.
  5. ihostmi.com не виключає та не обмежує власну відповідальність у випадках незаконної діяльності – це включає відповідальність за шахрайство або шахрайське введення в оману з боку ihostmi.com або його філій при наданні Сервісу.
  6. У країнах, де такі типи винятків не допускаються, відповідальність ihostmi.com обмежується лише втратами та збитками, які є передбачуваним результатом поведінки ihostmi.com без розумної обережності та навичок або порушення ihostmi.com контракту.
  7. У країнах, де дозволено виключення чи обмеження відповідальності, ihostmi.com, його філії, постачальники чи дистриб'ютори не несуть відповідальності за:
   1. будь-які непрямі, особливі, випадкові, зразкові, непрямі чи непрямі збитки, та/або
   2. будь-яка втрата можливості використання, даних, замовлень чи прибутку незалежно від правової основи.
  8. Ці винятки або обмеження застосовуються незалежно від того, чи ihostmi.com або її афілійовані особи повідомлені про можливість таких збитків.
  9. Якщо Клієнт використовує послуги в комерційних, ділових або перепродажних цілях, ihostmi.com, його афілійовані особи, постачальники або дистриб'ютори не несуть відповідальності за втрачену вигоду, втрату замовлень, переривання бізнесу або втрату торгових можливостей. ihostmi.com та її афілійовані особи не несуть відповідальності за поведінку будь-якого користувача сервісів - онлайн чи офлайн.
  10. В максимальній мірі, передбаченій законом, загальна відповідальність ihostmi.com за цим контрактом не перевищуватиме суму, сплачену в ihostmi.com Замовником протягом 12 місяців до дати відповідальності.
  11. ihostmi.com забезпечуватиме, захищатиме та захищатиме Клієнта від усіх зобов'язань, збитків та витрат (включаючи витрати на врегулювання та законну винагороду юристів), що виникають внаслідок претензій третіх сторін, тією мірою, якою передбачається, що технологія, що використовується ihostmi.com для надання Послуг, Клієнт порушує будь-які права, авторські права, комерційну таємницю, патенти або торгові марки третіх осіб. За жодних обставин ihostmi.com не має зобов'язань і не несе відповідальності за претензіями, що виникають у зв'язку з:
   1. використання будь-яких послуг та програмного забезпечення у зміненій формі або у поєднанні з матеріалами, не наданими ihostmi.com,
   2. будь-який контент, інформація чи дані, надані Замовником, Кінцевими користувачами чи іншими третіми сторонами.
  12. Клієнт відшкодовуватиме, захищатиме та захищатиме ihostmi.com від усіх зобов'язань, збитків та витрат (включаючи витрати на врегулювання та розумні гонорари адвокатів), що виникають у зв'язку з претензіями третіх осіб до ihostmi.com та її афілійованих осіб стосовно:
   1. дані клієнтів,
   2. Клієнтські домени, 
   3. використання Сервісу Замовником або Кінцевими користувачами на порушення цієї Угоди.
  13. Незалежно від інших положень, що містяться в Правилах, ihostmi.com може надавати функціональні можливості на етапі тестування, що далі називають Бета-послугами. З посиланням на них:
   1. Клієнт може вибрати використання бета-служб на власний розсуд. 
   2. Бета-сервіси можуть не підтримуватись та можуть бути змінені у будь-який час без повідомлення Замовника. 
   3. Бета-сервіси можуть бути не такими надійними чи доступними, як Сервіс. 
   4. Бета-сервіси не підлягають тій самій безпеці та контролю, що й Сервіс. 
   5. ihostmi.com не несе жодної відповідальності, що виникає у зв'язку з Бета-сервісами – Клієнт використовує їх на свій страх та ризик.

 10. Повідомлення про проблеми з сервісом
  1. Клієнт має право та можливість повідомляти про проблеми через систему звітів у панелі клієнтів за адресою: https://ihostmi.com
  2. Програма може відноситися тільки до купленої послуги.
  3. Якщо інше не передбачено Регламентом надання послуги Клієнту, ihostmi.com гарантує доступність Послуги на рівні 99,59% на рік. У разі перебоїв у доступності Послуги протягом оплаченого періоду підписки, що перевищують допустимий час недоступності, ihostmi.com продовжить період підписки для Клієнта на 2 дні за кожні 24 години повної недоступності.
  4. Допоки Служба не буде доступною, що є підставою для виявлення перевищення параметра SLA, такі дані не включаються:
   1. тривалість поломки, спричиненої обставинами непереборної сили;
   2. недоступність, викликана технічною перервою, за умови, що вона не перевищує 8 годин одноразово і не відбувається більше п'яти разів за кожні наступні 12 місяців використання Сервісу;
   3. відсутність доступності Сервісу, викликана іншими заходами, вжитими ihostmi.com у випадках, передбачених загальноприйнятними положеннями закону, зокрема з міркувань оборони, державної безпеки та громадської безпеки та порядку.
  5. У разі виникнення проблеми з доступом до Послуг, підтвердженої відповідною інформацією на сторінці статусу послуги  https://ihostmi.com/ , Замовник повинен негайно повідомити панель в https://ihostmi.com/ , але не пізніше, ніж доти, доки статус сервісу не повернеться до норми. Якщо про збій не буде повідомлено протягом вищезгаданого періоду, Замовник втрачає всі претензії до ihostmi.com у цьому відношенні, включаючи претензії щодо усунення збою, зниження оплати за період, у якому стався збій, та всі претензії щодо відшкодування збитків.
  6. Кожна заявка буде надіслана Замовником через панель https://ihostmi.com . Заявки по телефону та електронній пошті не розглядатимуться, крім випадків, коли панель https://ihostmi.com/ не працює і неможливо створити новий звіт, Замовник може подати заявку за телефоном за номером, вказаним на сторінці https://ihostmi.com/ contacts-ua/ .
  7. Замовник зобов'язаний включити до Запиту на обслуговування наступну інформацію:
   1. позначка, до якої послуги відноситься додаток «пов'язана послуга»;
   2. докладний опис проблеми чи збою;
   3. дані, що ідентифікують обліковий запис користувача та послугу, до якої належить програма.
  8. ihostmi.com зобов'язується якнайшвидше приступити до вирішення запитів, розміщених клієнтом. У разі збою з боку ihostmi.com (відображається на сторінці стану служби за адресою https://ihostmi.com/ ), що перешкоджає використанню служби, ihostmi.com негайно розпочне її видалення. ihostmi.com ремонтує / усуває несправності:
   1. безкоштовно - якщо Збій був викликаний причинами, пов'язаними виключно з ihostmi.com, Мережею ihostmi.com або Пристроями, якщо вони не є результатом порушення Замовником правил;
   2. платно – в інших випадках.

 11. Доставка

  1. Повідомлення та іншу кореспонденцію, пов'язану з виконанням Угоди, буде надіслано електронною поштою на ihostmi.com та адреси Клієнта, зазначені в Угоді. Вони вважаються врученими після отримання підтвердження отримання.
  2. Повідомлення та інша кореспонденція також може бути надіслана на зареєстрований офіс або поштову адресу Сторони, зазначеної в Угоді.

 12. Інформація про обробку персональних даних

  1. ihostmi.com буде обробляти дані Замовника для надання Послуг та виконання зобов'язань, що випливають із цієї Угоди.
  2. З 25 травня 2018 р. Постанова (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC (Загальний регламент по захисту даних) GDPR, яка вводить єдині правила захисту особистих даних на всій території Європейського Союзу. У зв'язку з вищезгаданим ihostmi.com, ми хотіли б повідомити вам, що:
   1. Адміністратор персональних даних Замовника - ihostmi.com.
   2. Ви можете зв'язатися з адміністратором персональних даних:
    1. за телефоном, вказаним на сторінці https://ihostmi.com/contacts-ru/
    2. електронною поштою на наступну адресу: [email protected]
    3. у письмовій формі, надіславши кореспонденцію на адресу кориспонденції ihostmi.com у Польщі, вул. Jaracza 2/503, 00-378 Варшава.
  3. З адміністратором персональних даних можна звертатися з усіх питань, пов'язаних із обробкою персональних даних Клієнта та використанням Клієнтом прав, пов'язаних із обробкою даних.
  4. Персональні дані обробляються в цілях:
   1. укладення/виконання Договору. Правовий основою обробки даних є виконання договору (стаття 6 (1) (b) GDPR),
   2. маркетинг - правової основою обробки даних є законний інтерес ihostmi.com - маркетинг власних товарів та послуг (стаття 6 (1) (f) GDPR),
   3. встановлення / розслідування / захист від претензій або розгляд скарг, розслідування та захист у разі взаємних претензій - правовою основою для обробки даних є законний інтерес ihostmi.com - (стаття 6 (1) (f) GDPR),
   4. виконання юридичних зобов'язань, що накладаються на ihostmi.com відповідно до законодавства ЄС або України - підставою для опрацювання є виконання юридичних вимог (стаття 6 (1) (C) GDPR)
   5. надсилання комерційної інформації електронним способом - лише за згодою Користувача. Правовою основою для обробки даних є згода (стаття 6 (1) (b) GDPR),
  5. Категорії одержувачів персональних даних - одержувачами персональних даних Клієнта можуть бути особи з наступних категорій:
   1. юридичні особи, уповноважені відповідно до чинного законодавства (наприклад, суди чи державні органи),
   2. компанії, що надають послуги у сфері доставки кореспонденції або посилок, архівування даних, ІТ, бухгалтерських та фінансових послуг,
   3. компанії / особи, які співпрацюють у виконанні домовленостей укладених контрактів,
  6. Термін зберігання даних - Персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для виконання контракту, і після цього періоду для цілей, протягом часу та в тій мірі, яка потрібна за законом або для забезпечення будь-яких претензій, або доти, доки згода не буде відкликана.
  7. Права суб'єкта даних:
   1. право доступу до ваших особистих даних,
   2. право виправляти або доповнювати дані, якщо дані, які обробляє Адміністратор, невірні або неповні,
   3. право вимагати від Адміністратора видалення даних,
   4. право вимагати від Адміністратора обмеження обробки даних,
   5. право на передачу даних, тобто право отримувати особисті дані, надані Адміністратору, та надсилати їх іншому адміністратору,
   6. право заперечувати проти обробки даних на основі обробки з метою прямого маркетингу,
   7. право відкликати згоду у будь-який час,
   8. право подати скаргу до наглядового органу або наглядового органу держави-члена Європейського Союзу, компетентного щодо місця звичайного проживання або роботи суб'єкта даних або місця передбачуваного порушення GDPR.
  8. Надання деяких персональних даних є добровільним, але необхідно для укладання та виконання договору.
  9. ihostmi.com буде обробляти дані клієнта відповідно до впровадженої політики безпеки.

 13. Елемент врегулювання суперечок

  1. Перед поданням претензії Клієнт та ihostmi.com зобов'язуються спробувати врегулювати суперечку мирним шляхом, ініціювавши виклик, надісланий на адресу іншої сторони, зазначену в Угоді.
  2. Якщо суперечка не вирішена протягом тридцяти днів з дати виклику, Замовник або ihostmi.com можуть порушити справу в суді, в юрисдикції якого є ihostmi.com.
  3. Клієнт може вирішувати суперечки з ihostmi.com лише індивідуально та не може подавати скаргу у формі спільної, консолідованої чи колективної претензії. Колективні арбітражі, колективні позови, судові позови, що становлять колективний інтерес, та об'єднання з іншими арбітрами не допускаються.

 14. Порядок подання скарг.

  1. Через невиконання або неналежне виконання Послуги ihostmi.com Замовник може подати скаргу.
  2. Скарга має містити:
   1. вказівка ​​клієнта у спосіб, що дозволяє його ідентифікувати,
   2. вказівка ​​назви служби ihostmi.com, до якої відноситься скарга,
   3. предмет скарги,
   4. обставини, що обґрунтовують скаргу,
   5. вказівка ​​запиту,
   6. якщо клієнт хоче, щоб листування з ihostmi.com з приводу скарги було надіслано на адресу електронної пошти, відмінне від зазначеного в Панелі клієнтів, - чіткий запит на врегулювання скарги з обґрунтуванням або іншою інформацією, пов'язаною зі скаргою. надіслано на цю іншу адресу електронної пошти та вказівку цієї адреси.
  3. Скарга має бути надіслана в письмовій формі у паперовій формі - на адресу ihostmi.com, вказану в Регламенті, або в електронній формі - на адресу електронної пошти, вказану ihostmi.com як контактну адресу.
  4. Якщо скарга не містить елементів, зазначених у пункті 2 вище, Замовнику буде запропоновано виправити недоліки в скарзі.
  5. Згідно з другою пропозицією, скаргу буде розглянуто протягом 30 днів з моменту її отримання ihostmi.com. Скарга, подана Замовником, який є Споживачем, щодо послуги ihostmi.com, що полягає у виконанні роботи у значенні Цивільного кодексу або продажу товарів у значенні Цивільного кодексу, буде розглянута протягом 14 днів з моменту подання заявки. дата його одержання ihostmi.com. Строк заповнення претензії Замовником не входить до дати її розгляду.
  6. Врегулювання скарги з обґрунтуванням або інша інформація, пов'язана зі скаргою, буде надіслана Клієнту на адресу електронної пошти, вказану Клієнтом у Панелі клієнтів як контактну адресу електронної пошти, якщо тільки Клієнт у скарзі прямо не попросить, щоб кореспонденцію за скаргою надсилати на іншу адресу із зазначенням цієї адреси. У разі сумнівів щодо адреси електронної пошти для зв'язку, ihostmi.com надсилає рішення за скаргою разом з обґрунтуванням або іншою інформацією, пов'язаною зі скаргою, на адресу електронної пошти, вказану Клієнтом у Панелі клієнтів, та на електронну пошту. - адреса електронної пошти, зазначена в скарзі (наприклад, скарга не містить прямого запиту на її дозвіл, який має бути надісланий на іншу адресу електронної пошти, ніж та, яка вказана в Панелі клієнтів, однак він був відправлений на фірмовому бланку із зазначенням іншої електронної адреси). - адреса електронної пошти, відмінна від зазначеного в Панелі клієнтів, або вона була відправлена ​​у формі електронного повідомлення з адреси електронної пошти, відмінної від зазначеної в Панелі клієнтів і т.д.).

 15. Заключні положення

  1. Між ihostmi.com та клієнтом немає партнерських чи представницьких відносин; обидві сторони є незалежними освітами.
  2. ihostmi.com залишає за собою право змінювати положення Правил в особливо обґрунтованих випадках, у тому числі, коли необхідність внесення змін випливає безпосередньо із зміни закону. Клієнти будуть проінформовані про зміни у Правилах, розмістивши інформацію про зміни на сайті https://ihostmi.com. Будь-які зміни в Правилах набирають чинності протягом 14 днів з моменту їх публікації у порядку, описаному у попередній пропозиції. Зміна Положення не впливає на придбані права згідно з Угодами, що вже укладені. Клієнт, який не приймає змін до Правил, має право розірвати Угоду з негайним набранням чинності протягом 21 дня з дати публікації змін до Правил.
  3. ihostmi.com може на свій розсуд передати цю Угоду та всі права щодо неї третім особам. ihostmi.com може доручити третім сторонам виконати Угоду. ihostmi.com проінформує Замовника про будь-які організаційні чи юридичні зміни у наданні Послуги електронною поштою, надісланої на контактну адресу, зазначену в Угоді. 
  4. Угода є повною угодою між Клієнтом та ihostmi.com щодо її предмета та замінює собою будь-які попередні або паралельні угоди, застосовні до цього предмета. Правила не створюють жодних прав на користь третіх осіб.
  5. Третя особа не може стати вигодонабувачем за Угодою. Без обмеження положень цього пункту, Кінцеві користувачі не є третьою стороною щодо прав Замовника за цією Угодою.
  6. У питаннях, які не охоплені цими Правилами, відповідно застосовуються положення законодавства. Якщо Сервіс використовується у країні, де контракти мають регулюватися місцевим законодавством країни споживача, застосовуватиметься цей закон. 
  7. Якщо будь-яке з положень Угоди є недійсним, сторони Угоди замінять недійсне становище іншим, незаперечним з юридичної точки зору становищем, яке максимально точно відображає передбачувану мету недійсного положення, наскільки це дозволено законом, а умови Угоди, що залишилися, залишаються в силі.