Skip to main content

Послуги з реєстрації доменів

 1. Постачальник послуг надає послуги, які полягають у посередництві реєстрації доменів, включаючи їх адміністративну та технічну підтримку.
 2. Одержувач послуги розміщує замовлення на використання Послуги реєстрації домену під час Реєстрації з використанням Форми або пізніше – з використанням Акаунта, що належить Одержувачу послуги.
 3. Послуга реєстрації домену буде виконана після того, як Постачальник послуг зарахує платіж за належною ціною, яка потім після зарахування на рахунок Постачальника послуг буде переведена на рахунок відповідного власника реєстрації домену. Вартість послуги агентства з реєстрації доменів вказана у Прейскуранті.
 4. Домен реєструється Виконавцем на дані Одержувача послуги – абонента Інтернет-домену.
 5. Процес реєстрації інтернет-домену буде ініційований Постачальником послуг після того, як Постачальник послуг зарахує платіж за належною ціною.
 6. Послуга реєстрації домену надається на платній основі на умовах, зазначених Виконавцем при оформленні замовлення на надання Послуги реєстрації домену та відповідно до Тарифу, зазначеного у Прейскуранті.
 7. В рамках Послуги з реєстрації доменів Одержувач послуги доручає Постачальнику послуг зареєструвати домен від імені та на користь Одержувача послуги, у тому числі представляти його перед Реєстратором у зв'язку з наданням Послуги.
 8. Одержувач послуг погоджується з тим, що Постачальник послуг надає відповідному Реєстратору персональні дані Одержувача послуг для надання Постачальником послуг Послуги з реєстрації доменів та в обсязі, необхідному для цієї мети.
 9. Реєстратором окремих доменів верхнього рівня є:
  • Consulting Service Sp. z o. o. ul. J. Iwanova - Szajnowicza 7 лок. U3 02-796 Варшава www.hrd.pl
  • ТОВ "Центр інтернет-імен України" 61146, м. Харків, вул. Героїв Праці, б. 28, корп. А кв. 2. www.ukrnames.com
  • Служба доменів Інтернету BS Corp. Ocean Center Монтагю Форшор Іст Бей Стріт Нассау Багамські острови PO Box SS-19084 www.internetbs.net

 10. Одержувач послуги заявляє, що він ознайомився та беззастережно приймає зміст умов реєстрації окремих доменів, розміщених на сайті Реєстратора, зазначеному вище.
 11. Одержувач послуг визнає та погоджується з тим, що Постачальник послуг не несе відповідальності, якщо:
  • доменне ім'я, вибране Одержувачем послуг, вже зареєстроване або зарезервоване,
  • процедуру реєстрації для обраного домену вже розпочато,
  • домен не може бути зареєстрований у зв'язку з умовами реєстрації цього домену, прийнятими Реєстратором, зазначеними у п. 10 вище,
  • Послугоодержувач вказав неправильне доменне ім'я або Персональні дані Послугоодержувача, які є неповними або недостовірними, що унеможливлює реєстрацію,
  • заявка на реєстрацію домену містить необхідну інформацію (неповна) або містить недостовірну інформацію,
  • реєстрація домену неможлива з причин, відмінних від перелічених у цьому пункті, які не залежать від Постачальника послуг.
 12. У разі неможливості реєстрації домену, Отримувач послуги має право на повернення сплаченої Ціни.
 13. Виконавець інформує Замовника про реєстрацію замовленого домену та прийняття Виконавцем адміністративно-технічної підтримки домену, переданого Виконавцю.
 14. Послугодавець не несе відповідальності за:
  • блокування, захоплення або видалення домену внаслідок несвоєчасної оплати або відсутності платежів Послугодавцю,
  • недобросовісну реєстрацію домену,
  • втрату прав до домену Одержувачем послуги внаслідок пред'явлення третьою особою претензій до зареєстрованого домену та врегулювання цих претензій відповідно до чинного законодавства або положень умов реєстрації доменів, зазначених у п. 10 вище,
  • внесення змін до конфігурації домену, видалення домену неуповноваженою особою у разі втрати Замовником даних доступу до Акаунта.
 15. Послугодавець реєструє домени на певний період часу не менше 1 року (далі – Термін дії домену). Термін дії домену вказується щоразу під час оформлення замовлення на реєстрацію домену.
 16. Постачальник послуг зобов'язується надавати за кожним запитом Одержувача послуг дані, що дозволяють доступ до домену та дозволяють Одержувачу послуг передати домен іншому постачальнику послуг (далі — Authinfo). Аутентифікаційна інформація буде доступна Клієнту через Акаунт.
 17. Передача домену з іншого постачальника послуг до Виконавця здійснюється без додаткових комісій, якщо інше не передбачено Прейскурантом. Послугодавець надає адміністративну та технічну підтримку для переданих доменів так само, як і для доменів, зареєстрованих у Послугодавця. У разі надсилання домену Послугодавцю Послугодавець заявляє, що дані абонента домену ідентичні його Персональним даним Послугодавця. Передача деяких доменів може вимагати від Одержувача послуги сплати Ціни за реєстрацію надісланого домену на наступний Термін дії домену, який буде додано до поточного Терміну дії домену в результаті реєстрації домену у поточного постачальника послуг.
 18. Продовження Терміну дії домену полягає у продовженні адміністративно-технічного обслуговування домену Виконавцем та реєстрації Реєстратором зміни терміну, на який домен зареєстрований у базі даних системи DNS. Продовження Терміну дії домену оплачується відповідно до Прейскуранту. Послугодавець не несе відповідальності перед Послугодавцем за непродовження терміну дії домену, якщо Плата за продовження строку дії домену не була зарахована на розрахунковий рахунок Виконавця не менше ніж за 24 години до закінчення строку дії домену. Період або якщо Одержувач послуги не виконав інші необхідні дії для продовження Терміну дії домену відповідно до Регламенту або умов, зазначених у пункті 10 вище.
 19. Послугоодержувач має повне право розпоряджатися зареєстрованим доменом на умовах, викладених у Регламенті, та відповідно до умов, зазначених у п. 10 вище.
 20. Послугодавець може повідомити Послугодавця про свою готовність передати права на домен, що випливають із договору, укладеного з Послугодавцем, третій особі.
 21. У питаннях, не врегульованих Регламентом щодо реєстрації доменів, застосовуються положення регламентів відповідних реєстраторів доменів.